Konsulting biznesowy

I. Zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi

Wspieramy naszych klientów w wypełnianiu wymogów prawnych i regulacyjnych, kierując się oczekiwaniami zainteresowanych stron, poprzez zapewnianie wskazówek i wiedzy specjalistycznej, że: 

 • zagrożenia i szanse związane z celami biznesowymi są identyfikowane i zarządzane; 
 • majątek jest odpowiednio zabezpieczony; 
 • sprawozdawczość finansowa jest wiarygodna; oraz 
 • przestrzegane są lokalne prawa i przepisy. 

Specjalizujemy się w kontroli wewnętrznej celem zapewnienia zgodności sprawozdawczości finansowej (ang. ICFR) z przepisami, w tym w działaniach związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom finansowym i rachunkowością kryminalistyczną/dochodzenia, gdzie nasze doświadczenie może stanowić istotną wartość dodaną dla naszych klientów, i między innymi w działaniach związanych z prawem i zgodnością z przepisami. Nasze autorskie podejście do kontroli wewnętrznej (ang. IC) spełnia wymogi Ustawy Sarbanesa-Oxleya (SOX) oraz Unii Europejskiej (UE), a także dyrektyw krajowych, bądź inne wymogi związane ze zgodnością z przepisami, i obejmuje następujące usługi: 

 • analiza i wdrożenie procesów kontroli wewnętrznej przy jednoczesnym przeprowadzeniu analizy porównawczej z ramami Komitetu Organizacji Sponsorujących Komisję Treadwaya (ang. COSO); 
 • analiza luk w działalności kontrolnej w oparciu o własne podejście oparte na ryzyku; 
 • ocena efektywności i skuteczności istniejących procesów kontroli wewnętrznej w celu rekomendowania ulepszeń w projektach kontroli wewnętrznej przy optymalnym stosunku kosztów do korzyści i przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących wymogów; 
 • inicjatywy w zakresie ciągłego doskonalenia, które pozwalają na zminimalizowanie ręcznych czynności kontrolnych i zmaksymalizowanie ich automatyzacji, a także ograniczenie kontroli detektywistycznych, a jednocześnie zwiększenie stosunku korzyści do kosztów utrzymania efektywnego procesu kontroli wewnętrznej dzięki kontrolom prewencyjnym; 
 • standaryzacja kontroli wewnętrznych w oparciu o jednolitość działań; oraz 
 • wdrożenie raportowania i monitorowania zgodności, w tym raportowania wskaźników KPI w formie dashboardów w celu wsparcia kierownictwa w podejmowaniu decyzji. 

II. Operacje finansowo-księgowe

Nasze wsparcie obejmuje takie usługi jak skuteczne strategie zarządzania środkami pieniężnymi, planowanie scenariuszy, transformacja cyfrowa i wsparcie w zarządzaniu relacjami (ang. CFO services). 

a. Zarządzanie środkami pieniężnymi

 • Planowanie/modelowanie przepływów pieniężnych - budżetowanie, prognozowanie i przewidywanie
 • Zarządzanie zapasami, w tym realizacja wdrożenia procesów inwentaryzacji ciągłej
 • Faktoring należności
 • Transakcje sprzedaży i leasingu zwrotnego 
 • Identyfikacja i eliminacja zbędnych aktywów 
 • Przegląd warunków płatności
 • Przegląd warunków kredytowych 
 • Strategie optymalizacji podatkowej/ceny transferowe

b. Planowanie scenariuszy

 • Przegląd modelu biznesowego/testy warunków skrajnych 
 • Planowanie ciągłości działania 
 • Planowanie awaryjne/zarządzanie kryzysowe 

c. Inicjatywy w zakresie transformacji cyfrowej (rozwój i optymalizacja procesów biznesowych)

 • Cyfryzacja procesów typu end-to-end w celu stworzenia nowych modeli operacyjnych
 • Cyfryzacja procesów typu end-to-end w celu optymalizacji istniejących kosztów 

d. Negocjacje i zarządzanie relacjami

 • Wsparcie w zarządzaniu relacjami z klientami
 • Wsparcie w negocjacjach ze sprzedawcami i wierzycielami

 

Dzięki współpracy z firmą Centuriatus przy wdrażaniu rozwiązań nasi klienci mogą korzystać z wiedzy i najlepszych praktyk z branży, w tym ze sprawdzonych metodologii wdrażania.