Consulting

Konsulting biznesowy

Niestandardowe podejście do rozwiązywania problemów zdecydowanie wyróżnia nas na tle konkurencji. Zapewniamy indywidualne dostosowanie rozwiązań analitycznych w odniesieniu do luk w systemie kontroli wewnętrznej, takich jak podatność na nadużycia, nieskuteczność czy nieefektywność. Do badania nieprawidłowości danych transakcyjnych wykorzystujemy najnowocześniejsze, skuteczne oprogramowanie, co pozwala na monitorowanie jakości środowiska kontroli wewnętrznej wykorzystywanego przez naszych klientów. Oferowane przez nas usługi obejmują również inne działania związane z zarządzaniem finansami i rachunkowością.

Czytaj więcej...


Financial Advisory

Usługi doradztwa finansowego

Przeprowadzamy wyceny podmiotów gospodarczych, własności intelektualnej, aktywów niematerialnych, wierzytelności i kapitałów własnych. Wykonujemy usługi due-diligence asystując w fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw, sprzedaży, planowania finansowego i sprawozdawczości finansowej, postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, procesów sądowych i rozstrzygania sporów. Nasi specjaliści zapewniają klientom pomoc w przypadku badań, przejęć, wdrożeń i ocen programów zapewnienia zgodności z przepisami antykorupcyjnymi. Prowadzimy szkolenia z zakresu zgodności z przepisami antykorupcyjnymi specjalnie dostosowane do potrzeb kierownictwa lub pracowników.

Czytaj więcej...


Risk Management

Usługi zarządzania ryzykiem

Częściowo przy współpracy z podmiotami gospodarczymi, oferujemy elastyczne usługi audytu i kontroli wewnętrznej celem uzyskania wartości dodanej oraz usprawnienie procesów i operacji przedsiębiorstwa poprzez zapewnienie jak najbardziej wszechstronnej wiedzy eksperckiej. Klienci zachowują kontrolę i odpowiedzialność, a my przedstawiamy zalecenia i założenia dotyczące najlepszych praktyk, wynikające z znajomości branży, działalności biznesowej i specjalistycznej wiedzy technicznej. Zapewniamy także wsparcie dla organizacji w zakresie dopełnienia wymogów audytu i kontroli wewnętrznej, działając w ramach kompleksowych umów outsourcingowych na podstawie istniejącego, opartego na ryzyku planu audytu i kontroli wewnętrznej lub opracowując całkowicie nową, opartą na ryzyku strukturę audytu i kontroli wewnętrznej. Nasi eksperci ds. zarządzania ryzykiem zapewniają także klientom pomoc w zakresie oceny, doskonalenia i wdrożenia programów zarządzania ryzykiem korporacyjnym, stanowiących uzupełnienie działań realizowanych w ramach funkcji audytu i kontroli wewnętrznej.

Czytaj więcej...