O Firmie

Centuriatus jest firmą konsultingową specjalizującą się w usługach konsultingowych, doradztwa finansowego i zarządzania ryzykiem. Nasza firma działa w oparciu o najwyższe standardy etyczne. Jesteśmy przekonani, że reputacja i rzetelność to fundamentalne cechy skutecznego i profesjonalnego działania. Dlatego bezwzględnie stosujemy wyłącznie zrównoważone i odpowiedzialne praktyki biznesowe. Nasz zespół specjalistów posiada ogromne doświadczenie zawodowe, dzięki czemu świadczymy usługi najwyższej jakości, dążąc jednocześnie do osiągnięcia doskonałości operacyjnej. Przyczyniamy się w ten sposób do zapewnienia naszym klientom organizacyjnej przewagi nad konkurencją.

W skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni w swoich dziedzinach specjaliści:

Dyrektor Zarządzający

15+ lat doświadczenia jako Biegły Rewident w USA, w tym kilkuletnie jako Szef ds. Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ERM) i jako Dyrektor Finansowy 
Specjalista ds. amerykańskiej ustawy Sarbanesa-Oxleya (SOX) i Komitetu Organizacji Sponsorujących Komisję Treadway’a (COSO) - zasad ramowych zarządzania ryzykiem korporacyjnym

Biegły Rewident (CPA)
Akredytowany Doradca ds. Wyceny Przedsiębiorstw (ABV)
Dyplomowany Specjalista ds. Rachunkowości Zarządczej (CGMA)

Tytuł magistra zarządzania przedsiębiorstwem (Executive MBA)
Licencjat z rachunkowości

Członek Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (AICPA)
Członek Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Michigan (MICPA)
Członek Instytutu Dyplomowanych Specjalistów w Rachunkowości Zarządczej (CIMA-AICPA)

Mike Skorupski, CPA/ABV, CGMA

7953hellesandersen0596

 

Do realizacji szczególnych potrzeb naszych klientów skierować możemy również innych specjalistów z naszej sieci eksperckiej:

Specjaliści ds. finansowej analizy (działania śledcze)
Specjaliści ds. wyceny podmiotów gospodarczych
Licencjonowani radcy prawni
Licencjonowani biegli rewidenci i dyplomowani księgowi
Pozostali specjaliści posiadający stosowne kwalifikacje

Naszych sprawdzonych doradców cechuje nieustanne dążenie do zapewnienia najwyższej jakości usług tworzących wartość dodaną na rzecz różnorodnych interesariuszy, w tym kadry kierowniczej najwyższego szczebla.