Polityka Prywatności


Firma Centuriatus PLLC dąży do zapewnienia i ochrony poufności informacji sobie powierzonych, w tym danych osobowych (określanych również terminem "identyfikowalnych danych osobowych" lub skrótem "ido") gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej. Wykorzystywanie niniejszej strony internetowej stanowi potwierdzenie i akceptację niniejszych zasad ochrony prywatności oraz ich kolejnych aktualizacji. Bliższe informacje dotyczące warunków korzystania ze strony internetowej oraz ogólnych zasad i procedur znaleźć można w dodatkowych informacjach dostępnych w części oznaczonej jako Informacje Prawne".