Risikostyring 

I. Bistand med intern revision

Uanset om vores klienter har behov for yderligere sikkerhed i relation til en intern revisionsopgave, der tager udgangspunkt i en eksisterende risikobaseret plan for intern revision, eller bistand i forbindelse med udarbejdelse og gennemførelse af en ny strategi for intern revision, sikrer vores erfarne specialister, at vores klienters behov imødekommes. Vi kan give best practice-indsigter fra branchen, virksomheden og specifikke fagområder. Vi fungerer som en betroet samarbejdspartner for intern revision i henhold til outsourcing- eller samarbejdsaftaler og samarbejder om:

 • Etablering af en intern revisionsorganisation, og
 • Struktur for og rapportering af interne revisionsprocesser

II. Corporate governance

Corporate governance dækker over en bred vifte af aktiviteter og processer, herunder en overordnet tilgang til selskabsledelse, som ledelsen og direktører anvender til at lede og styre organisationen ved hjælp af en kombination af ledelsesinformations- og kontrolsystemer. Disse aktiviteter sikrer, at kritisk ledelsesinformation, der videregives til topledelsen, er tilstrækkelig fyldestgørende og korrekt og modtages rettidigt i forhold til beslutningsprocessen. De omfatter tillige kontrolmekanismer, der garanterer effektiv gennemførelse af de strategier, firmapolitikker, procedurer og instrukser, der udsendes af ledelsen. Vi bistår vores klienter med at etablere en struktur, der er hensigtsmæssig i forhold til en effektiv corporate governance-proces, der omfatter:

 • proces for vedtagelse af firmapolitikker
 • gap-analyser og -vurderinger
 • overvågning og rapportering om overholdelse, og
 • intern certificeringsproces

Vi har desuden omfattende ekspertise inden for implementering af tegnings- og fuldmagtsregler for hele virksomheden, der supplerer eksisterende ledelsesprocedurer.

III. Enterprise Risk Management (ERM)

ERM er en proces, der sættes i gang af virksomhedens bestyrelse, ledelse og øvrige medarbejdere og anvendes til at fastlægge strategier på tværs af virksomheden.  Formålet med ERM er at identificere mulige udfald, der kan påvirke virksomheden, styre risici inden for fastsatte rammer for risikovillighed og sikre, at virksomheden når sine mål. Vores specialister bistår virksomheder med at introducere helt nye eller mere avancerede ERM-systemer, der kan styrke vores klienters overblik og ledelsesprocesser og komplementere eksisterende interne revisionsprocesser. Som eksempel på vores ydelser kan nævnes:

 • analyse af risikovillighed/fastlæggelse af en virksomheds vigtigste risikoindikatorer (KRI)
 • etablering af formelle politikker og procedurer for risikostyring
 • interessentanalyse
 • kommunikationskampagner, der øger opmærksomhed i hele virksomheden
 • planlægning og gennemførelse af ERM-programmer, der er skræddersyede til den enkelte kundes selskabsstruktur
 • rapportering til bestyrelse, revisionsudvalg og direktion samt eskaleringsmekanismer, og
 • bistand i forbindelse med etablering af officielle workshops og valideringsmøder.

 

Centuriatus samarbejder med klienterne om at finde og implementere løsninger. Vores klienter kan trække på vores branchekendskab og viden om best practices fra branchen, herunder gennemprøvede implementeringsmetoder.