Consulting

Konsulentrådgivning

Vi har en anderledes tilgang til problemløsning, og det er denne tilgang, som adskiller os fra vores konkurrenter. Vi leverer skræddersyede løsninger og har specialiseret os i analyse af huller i virksomheders interne kontrol, der f.eks. medfører risiko for besvigelser eller gør, at kontrollen slet ikke fungerer. Vi bruger den nyeste software til at kontrollere transaktionsdata og overvåge kvaliteten af vores klienters interne kontrolmiljøer. Vi bistår også gerne med anden assistance inden for økonomi- og regnskabsstyring.

Læs mere...


Financial Advisory

Finansiel rådgivning

Vi tilbyder værdiansættelse af forretningsenheder, IP-rettigheder, immaterielle aktiver, gæld og virksomheder. Denne form for due diligence anvendes inden for M&A, diverse dispositioner, planlægning og regnskabsaflæggelse, konkurs og rekonstruktion samt retssager og tvistløsning. Vores eksperter er klar til at bistå vores klienter med undersøgelser, opkøb og implementering af kontrolprocedurer og værdiansættelse. Vi kan også levere specielt tilrettelagte uddannelsesforløb inden for compliance for både ledelse og medarbejdere.

Læs mere...


Risk Management

Risikostyring

Vi tilbyder fleksibel og samarbejdsbaseret co-sourcing af intern revision. På den måde sikres vores klienter en robust og velafbalanceret kombination af ekspertise inden for intern revision. Kontrol og ansvar forbliver hos klienten, mens vi bidrager med rådgivning og best practice fra industrien, branchen eller særlige fagområder. Vi hjælper også organisationer med at opfylde alle deres behov inden for intern revision via fortløbende og komplet outsourcing på grundlag af eksisterende risikobaserede interne revisionsplaner, eller vi kan etablere en fuldstændigt ny risikobaseret struktur for den interne revision. Vores risikoeksperter hjælper også klienter med evalueringer, forbedringer og implementering af risikostyringsprogrammer som supplement til den interne revision.

Læs mere...