Juridiske Meddelelse


Copyrightmeddelelse

Copyright © 2020 Centuriatus PLLC. Alle rettigheder forbeholdes.

Centuriatus PLLC giver dig hermed tilladelse til at se, kopiere, printe og distribuere materialet på denne hjemmeside på følgende betingelser:

  • Materialet må kun bruges i informationsøjemed.
  • Materialet må kun bruges til ikke-kommercielle formål.
  • Enhver kopi af hele eller en del af materialet skal indeholde denne copyrightmeddelelse i sin fulde ordlyd.

OPLYSNINGER OM IP-RETTIGHEDER

Centuriatus’ logo er et registreret varemærke tilhørende Centuriatus PLLC.

Bemærk, at programmer, publikationer, design, produkter, processer, software, teknologier, informationer, knowhow eller idéer, som er beskrevet på denne hjemmeside, kan være underlagt andre rettigheder, herunder andre IP-rettigheder, som tilhører Centuriatus PLLC eller andre parter, og som du ikke herved opnår licens til.


ANSVARSFRASKRIVELSE

Denne hjemmeside og de oplysninger, der ligger her, (“Centuriatus’ hjemmeside”) stilles til rådighed af Centuriatus PLLC. Hjemmesidens formål er at give generelle oplysninger om et eller flere specifikke emner, og disse emner behandles ikke udtømmende. Det er således ikke hensigten med hjemmesiden, at oplysningerne skal udgøre juridisk rådgivning, regnskabs-, skatte- eller investeringsrådgivning, konsulentydelser eller lignende. Før du træffer en beslutning eller foretager dig noget, som kan have indflydelse på din privatøkonomi eller din virksomhed, anbefales du at rådføre dig med en professionel rådgiver på det pågældende område.

Centuriatus’ hjemmeside stilles til rådighed, som den er og forefindes, og Centuriatus PLLC giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, i forbindelse med Centuriatus’ hjemmeside. Uden at dette på nogen måde skal begrænse det foranstående, garanterer Centuriatus PLLC ikke, at Centuriatus’ hjemmeside er fejlfri eller opfylder bestemte kriterier, for så vidt angår funktioner eller kvalitet. Centuriatus PLLC fraskriver sig udtrykkeligt alle underforståede garantier, herunder uden begrænsning, garantier for salgbarhed, adkomst, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse, kompatibilitet, sikkerhed og nøjagtighed.

Din brug af Centuriatus PLLC’ hjemmeside sker på egen risiko, og du påtager dig det fulde ansvar og den fulde risiko for tab, som du måtte blive udsat for som følge af din brug af hjemmesiden. Centuriatus PLLC er ikke erstatningsansvarlig for dokumenterede tab, indirekte tab, hændeligt tab, følgetab eller tab med pønalt begrundet erstatning, ligesom Centuriatus PLLC heller ikke kan ifalde nogen anden form for erstatning, uanset om det måtte være ifølge kontrakt, lov eller uden for kontrakt (herunder men ikke begrænset til uagtsomhed) eller andet i forbindelse med brug af Centuriatus PLLC' hjemmeside.